‹ Terug naar overzicht

Expertisecentrum Sustainable Business/Avans Hogeschool

De economie van morgen: twee lectorale redes

vr 14 juni

Aanvang: 14.00 uur
Toegang is gratis, aanmelden noodzakelijk.

Onze economie is een kassucces en tegelijkertijd loopt zij aan tegen de grenzen van wat de aarde kan dragen. De roep om een nieuwe economie klinkt vaak, luid en duidelijk. Hoe zou die eruit kunnen zien? Wie gaat daar eigenlijk over? Wat betekent dit voor organisaties en de manier waarop zij zaken doen?

In hun lectorale redes delen dr. Kaj Morel, lector New Marketing en dr. Godelieve Spaas, lector Sustainable Strategy and Innovation, ieder op geheel eigen wijze, hun beelden over de economie van morgen en hoe daar te komen. Hun redes zijn inspirerend, persoonlijk, soms ook confronterend en diepgaand. Ze schudden de heersende ideeën over economie, ondernemen en marketing op. Hun gezamenlijke boodschap: economie is een kwestie van ge-weten.

Marketing waar we wel op zitten te wachten
Marketing wordt vaak gezien als misleidend en manipulatief, bedoeld om zoveel mogelijk te verkopen. Deze marketing past perfect in een economie die draait om winst maken, maar velen van ons knappen erop af. Kaj Morel pleit voor een nieuwe marketing die past bij de economie van morgen. Dit is marketing die ten dienste staat van mensen en oog heeft voor wat echt belangrijk is. Dit is de marketing waar we wel op zitten te wachten.

Utopia Van Beginners
In een theatrale vertelling maakt Godelieve Spaas de ideeën, concepten en praktijkvoorbeelden uit haar jarenlange onderzoek naar andere vormen van ondernemen tastbaar en invoelbaar. In drie monologen zoomt ze in op de dromen, tegenvallers, inzichten en successen van mensen die voorop lopen in de transitie naar een nieuwe economie. Via hun ervaringen toont ze de kwetsbaarheid, moed, visies en het niet weten dat hun weg naar Utopia kenschetst. Uit de verhalen van deze beginners ontstaan beelden en suggesties voor de economie van morgen.

Musicus Rogier Telderman weeft een eigen verhaal door dat van Kaj en Godelieve. Rogier gelooft in de kracht van muziek als middel om mensen te verbinden en elkaar werkelijk te ontmoeten. Muziek als universele taal om telkens opnieuw te leren luisteren naar jezelf en je omgeving.

Programma
13.30 uur: Inloop en ontvangst
14.00 uur: Opening door Edwin Verlangen, Expertisecentrum Sustainable Business
14.10 uur: Lectorale rede Kaj Morel
15.15 uur: Pauze
15.30 uur: Lectorale rede Godelieve Spaas
16.30 uur: In gesprek
17.00 uur: Uitreiking lectorale ketens door Diederik Zijderveld, lid College van Bestuur Avans Hogeschool
17.10 uur: Borrel

Dit event wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Sustainable Business van Avans Hogeschool.

augustus 2022