‹ Terug naar overzicht

Hanna van Mourik Broekman (Tg Nomen)

Stormkamer: de Rechtbank

do 18 april

Aanvang: 20.30 uur
KAARTEN
€ 10,- | Gratis voor leden van We Are Public (alleen deurverkoop)

Moralisme is anderen personen of groepen, die ik vagelijk ken, veroordelen. Mijn eigen waarden staan voorop en ik maak gebruik van anderen om me zelf een beter mens te voelen.“ – Gabriel van den Brink

Op 18 april nodigt regisseur Hanna van Mourik Broekman u uit om de moraliteit te lijf te gaan in een theatrale rechtszaak. Wij doen niets liever dan voor eigen rechter te spelen. De tijd die we nemen om ons oordeel te vellen wordt steeds korter. Wat blijft er dan nog over van ons moraal? Bestaat het goed en het kwaad of is ons oordeel toch emotioneler dan wij denken? In een theatrale rechtbanksetting nodigt Hanna een groep mensen uit om hun oordeel te vellen over de creatief boekhouder tot de luier-rover.

“oh daar heb ik ook nog wel een mening voor over”

Deze stormkamer* is onderdeel van een reeks Stormkamers rondom het thema criminaliteit. Met deze Stormkamer verdiept ze zich in het thema moraliteit.

Vanuit haar standplaats Breda werkt Theatergroep Nomen samen met vier andere steden in Brabant: Eindhoven, Tilburg, Helmond en Roosendaal.

*Een Stormkamer is een theatraal vormgegeven samenkomst met een gekozen en divers samengesteld publiek. Middels theatrale interventies komen visies, gedachtes en ervaringen boven tafel. De precieze vorm en inhoud van een Stormkamer is elke keer anders. Klik hier voor meer info over het werkproces van Hanna.

Concept, regie: Hanna van Mourik Broekman | spel: Raoul Copier, Jantien Fick | stadsdramaturg: Kim Zonneveld | tekst Simon Weeda, Hanna van Mourik Broekman l decor: André Joosten en Peter Vandemeulebroecke | techniek: Roland van Meel | geluid: Peter Vandemeulebroecke | coproductie: Podium Bloos, Theaters Tilburg en het Parktheater

Uit de pers:
Hanna van Mourik Broekman slaagt dus uitstekend in haar opzet om mensen door middel van theatrale constructies met elkaar in gesprek te brengen over actuele problematiek. (★★★★ Leeuwarder Courant)

augustus 2022