Broedplaats: Anthony van Gog en Maarten Heijnens

Ons lichaam wil ons continu iets vertellen, maar we lijken het ongewild een zwijgen op te leggen.’

Afgelopen week resideerden (ook) Anthony van Gog en Maarten Heijnens in Podium Bloos, ze studeerden beiden in 2019 af aan de Performance opleiding van de Toneelacademie Maastricht. Vanuit hun gedeelde fascinatie voor het lichaam, haar processen en haar zeggingskracht, vormen ze sinds hun afstuderen een makersduo. Samen houden ze zich bezig met het creëren van fysieke partituren. Afgelopen week werkten Maarten en Anthony in Podium Bloos aan ‘Heartcore’ de opvolger van ‘Breathing Piece’; een werk dat ruim een jaar geleden te zien was tijdens Ogentroost.

In een fysieke partituur staat niet het muziekinstrument, maar het ‘lichaam-als-instrument’ centraal. Door een spanningsveld te creëren tussen het organische karakter van het lichaam en een rigide kader van een compositie opent zich een poëtische ruimte; daar waar het lichaam tot spreken komt. In dit digitale tijdperk – waarin het lichamelijke in de verdrukking komt – willen wij het zintuiglijke lichaam een podium geven. Daarmee zwengelen we het discours over relatie tussen het organische en mechanische, het natuurlijke en het artificiële; vrijheid en onderwerping. In Heartscoreis onze live-hartslag de metronoom van de partituur.’