Makers & partners

Podium Bloos bestaat bij de gratie van samenwerking zowel met makers als met partners. Het zijn juist deze samenwerkingsverbanden, die de kleur van Podium Bloos bepalen en ontwikkelingen mede richting geven. Podium Bloos werkt op verschillende wijze met makers. Soms binnen een specifiek project, soms als coproducent, voor langere of kortere periodes.

Makers

Partners