Werkplaats

Het laboratorium voor jonge professionele makers

Podium Bloos kiest makers, die werk creëren buiten de geijkte kaders; werk dat artistiek overtuigt en tevens een verbinding maakt met andere domeinen. Binnen de werkplaats van Podium Bloos wordt onderzoek gedaan en geproduceerd binnen het brede palet van theater, dans, muziek en beeldende installaties.

Door het beschikbaar stellen van faciliteiten, expertise, netwerk en begeleiding creëert Podium Bloos een keten van mogelijkheden. In onderzoekstrajecten en productiegerichte labs groeien makers op natuurlijk wijze naar toonmomenten en voorstellingen. We tonen ze tijdens de Cultuurnacht, Ogentroost, Theater Na de Dam, Moving Futures en Live Art Festival Breda. Altijd stimuleren we kunstenaars zich te verbinden met het publiek. Door middel van proeves en openbare repetities wordt de toeschouwer al vroeg betrokken bij de ontwikkeling van nieuw werk.

Podium Bloos heeft zijn expertise in de dans en performancekunst de laatste jaren verder uitgebreid en heeft een rol in de carrière switch van makers; met name dansers die zich ontwikkelen tot choreograaf. Voorbeelden zijn: Guilherme Miotto die inmiddels zijn eigen gezelschap Corpo Máquina heeft opgericht, Heather Ware en The100Hands.

De makers van Podium Bloos hebben een sterk gevoel voor vorm. Met een groeiende focus op beeldend theater en theatrale installaties is er aansluiting bij stedelijke partners uit het beeldende kunstcircuit. Dankzij de verbinding met 39Graden heeft Podium Bloos ook expertise in het produceren met jongeren. Podium Bloos werkt actief samen met partners binnen de stad Breda en is onderdeel van PLAN Talentontwikkeling Brabant.