Werkplaats

Podium Bloos wil talentvolle makers een stap verder brengen in hun ontwikkeling en daarbij sterke, opvallende voorstellingen aan een breed publiek tonen. Een werkplaats is een relatief veilige omgeving waar makers, amateurs en professionals, nieuwe vormen kunnen ontwikkelen, hun eigen talenten ontdekken, hun koers kunnen bepalen. Het is een experimenteerplek. Podium Bloos kent globaal drie vormen van ondersteuning: facilitering, begeleiding en ontwikkeling.

Facilitering
Hoewel een voorwaardenscheppende taak, zijn goede faciliteiten cruciaal voor het productieklimaat. Het gaat hier vooral om het ter beschikking stellen van ruimtes voor repetities en voorstellingen. Podium Bloos wil zonder artistieke inmenging voldoende capaciteit bieden aan amateurs en professionele makers. Selectiecriteria daarbij zijn eenvoudig:

  • Heeft de vrager een artistiek doel
  • Komt de vrager uit Breda of directe omgeving
  • Past de vrager logistiek en technisch binnen het gebouw

Begeleiding
Hierbij gaat het een stap verder dan facilitering. Bij begeleiding wordt de betrokkenheid van en de wisselwerking tussen de partijen groter. Waar nodig kan er sprake zijn van sturing. Plannen en voorstellingen, hoe goed ook qua idee, staan of vallen bij een optimaal productieproces en een zo goed mogelijke uitvoering. Podium Bloos kan een rol spelen bij het begeleiden van projecten, in en buiten het gebouw. In de loop der jaren heeft Podium Bloos namelijk veel deskundigheid ontwikkeld op het gebied van locatietheater. Faciliteren kan ook liggen op het vlak van publiciteit en marketing. Zonder inhoudelijk inmenging kunnen amateurs gebruik maken van diensten op het gebied van techniek, publiciteit en horeca.

Ontwikkeling
De opdracht van de gesubsidieerde podiumkunsten is om kwalitatief gevarieerde, vernieuwende, verdiepende en risicovolle producties te ontwikkelen en te presenteren. Talenten en ambities verdienen artistieke, facilitaire en financiële ondersteuning over een langere termijn, want kwaliteit ontstaat niet van de een op de andere dag. Podium Bloos wil een plek zijn waar startende makers daadwerkelijke steun ervaren. Voor jonge makers is het in het huidige bestel vrijwel onmogelijk om geheel zelfstandig een productie te realiseren. Niet alleen financieel, maar vooral organisatorisch. Het is als een nieuw product op de markt brengen, er komt veel bij kijken. Ondersteuning richt zich vooral op productionele begeleiding en advies bij personeelszaken, netwerk, speelbeurten, contracten, begrotingen, publiciteit en marketing.

Podium Bloos is overigens geen productiehuis en treedt als zodanig niet op als producent. Makers zullen voor het belangrijkste deel hun eigen inbreng moeten regelen. Er zijn allerlei constructies te bedenken: repeteren en in ruil daarvoor een voorstelling geven, een workshop geven en/of participeren in Bloosproducties. Interessant wordt het als de bijdrage projecten van Podium Bloos inhoudelijke en artistiek ondersteunt.

PLAN Talentontwikkeling Brabant theater, dans en circus
Podium Bloos maakt sinds 2014 deel uit van de redactie van het PLAN Talentontwikkeling Brabant theater, dans en circus, waarin producenten, podia én festivals samenwerken om de nieuwste generatie makers van theater, dans en circus krijgt in Noord-Brabant meer kansen te geven.

Veelbelovende talenten krijgen ondersteuning bij de ontwikkeling van hun handtekening, het cultureel ondernemerschap, de opbouw van publiek en de zichtbaarheid van hun werk. In elke fase staat de juiste partner met zijn expertise, faciliteiten en netwerk klaar. Naast langere trajecten met de geselecteerde makers biedt PLAN in ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Eindhoven via broedplaatsen ruimte voor onderzoek en experiment.

In PLAN werken samen Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Circo Circolo, De NWE Vorst, Podium Bloos, Parktheater Eindhoven en United Cowboys. PLAN wordt ondersteund via het bkkc vanuit de regeling impulsgelden/talentontwikkeling. Makers die in 2014-2015 ondersteund worden, zijn Lisah Baert, Katja Heitmann, Eva Line de Boer en Sabine Molenaar.

LEES MEER