Podium Bloos moet blijven!

Podium Bloos geen subsidie meer!? Dat kan natuurlijk niet!

Ondanks een positief advies, van de provinciale en gemeentelijke adviescommissie, krijgt Podium Bloos geen subsidie meer voor de periode 2021-2024. Er is niet voldoende budget. Dat is naar ons idee een enorme domper; voor ons, voor de stad en de provincie. Onderstaande brief is een reactie op het uitgebrachte advies. Inmiddels hebben ruim 100 partners, collega’s en makers hun steun betuigd, Volkskrant recensent Annette Embrechts onderstreept het nog eens in haar eigen woorden.

Ondersteun ons ook en onderteken de brief door een e-mail te sturen naar pm@podiumbloos.nl o.v.v. brandbrief.


“Politiek, stad en provincie, neem jonge mensen serieus en red Podium Bloos! Sommige schakels eisen niet de credits op, maar zijn wel van onschatbare waarde voor steun aan (nog onontdekt) talent. Jonge podiumkunstenaars maken (voor, tijdens of na hun opleiding) niet vanzelf de sprong naar een groot podium of toonaangevend festival. Ze beginnen klein, onverschrokken en ongepolijst, met energieke dromen en halfwassen plannen. Juist op dat belangrijke scharnierpunt, wanneer je barst van de energie en de ideeën maar nog nooit iemand van je heeft gehoord, heb je vakmensen nodig die je taal verstaan, je talent zien en je een juiste zwengel geven. Die de deuren openzetten van een veilige omgeving om te creëren. En die je ook weer loslaten wanneer dat goed is voor je ontwikkeling en carrière. En die je daarna weer terughalen om je door te laten groeien. Daarmee maken ze zichzelf niet zichtbaar, wel de talenten. En daar gaat het om. Zo’n waardevolle instelling is Podium Bloos, onmisbaar voor de creativiteit in een stad, een gebied, een provincie. Haal je dat weg, mis je de eerste sleutel tot talentontwikkeling. En zet je uiteindelijk alles op slot. Laat het nooit zo ver komen. Red Bloos!”

Annette Embrechts, Dans- en theaterjournalist De Volkskrant


Beste collega, partner, maker,

Deze brief is een reactie op het uitgebrachte advies van Provincie Noord-Brabant en de stad Breda over de meerjarige subsidie van Podium Bloos 2021-2024. Podium Bloos heeft positief advies gekregen, maar er is onvoldoende budget bij provincie en gemeente om de organisatie komende jaren te ondersteunen. Als de aangevraagde subsidies niet worden toegekend komt het voortbestaan van Podium Bloos in gevaar.

Wat betekent dit:

  • Podium Bloos is de motor van het stedelijk ontwikkelingsgebied KlaversJansen. Momenteel wordt in opdracht van de Gemeente Breda – en in samenwerking met Chassé Theater en Nieuwe Veste – een plan van aanpak ontwikkeld voor de invulling van dat terrein; de plek waar makers en kunstenaars in Breda zich in de toekomst zullen vestigen. Nu al werken veel makers in Podium Bloos, maken en presenteren zij er nieuw werk voor een groeiend publiek. Als Podium Bloos omvalt wordt het makersklimaat van Breda in het hart geraakt. De toestroom van nieuwe en jonge kunstenaars naar de stad Breda komt tot stilstand. Een belangrijke voorziening voor talentontwikkeling verdwijnt uit stad en regio.
  • Podium Bloos speelt een belangrijke rol in de carrières van jong professioneel talent binnen de podiumkunsten. Podium Bloos werkt nauw samen met negen partners verspreid in de provincie d.w.z. Festival Cement en Theaterfestival Boulevard, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Festival Circolo, De Nieuwe Vorst, Parktheater Eindhoven, United Cowboys en Theater Artemis. Samen vormen ze het provinciaal netwerk PLAN Talentontwikkeling Brabant. Podium Bloos is de enige partner uit Breda. Met het wegvallen van Podium Bloos ontstaat er een vacuüm in de ontwikkelkansen voor jonge makers in Zuid-West Nederland.
  • Podium Bloos werkt al jaren met andere cultuurpartners aan een levendige stad. Podium Bloos is o.a. partner van het Chassé Theater, BredaPhoto, De Stilte, Schippers&VanGucht, Mezz, Nieuwe Veste, Stedelijk Museum Breda, Graphic Matters, LeineRoebana, Dock Zuid, Company Dyane Donck, Tg Nomen, The100Hands, Corpo Máquina, Beauz Jazz, Dansnest en Tiuri. Met het verdwijnen van Podium Bloos verdwijnen ook belangrijke samenwerkingsverbanden en initiatieven.
  • Podium Bloos initieert en organiseert Live Art Festival Breda; een platform dat nieuwe ontwikkelingen in de kunst toont en consequent het werk van Bredase en Brabantse makers presenteert en coproduceert. Met het wegvallen van Podium Bloos is de toekomst van dit festival ongewis en missen makers uit de regio een platform waar ze elkaar inspireren en een nieuw publiek ontmoeten.
  • Podium Bloos produceert het jongerenplatform en festival 39Graden, dat een prominente rol in Brabant heeft als het gaat om de doorstroming van jong talent naar professionele kunstvakopleidingen. Met het wegvallen van Podium Bloos ontstaat een hiaat in de instroom van jonge talenten naar die opleidingen.
  • Podium Bloos is een belangrijk huis voor het amateurcircuit, gezelschappen uit de stad presenteren hier hun voorstellingen. Met het wegvallen van Podium Bloos verliezen amateurgezelschappen hun werk- en presentatieplek.
  • Podium Bloos ontvangt tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven, zij organiseren in Podium Bloos eigen activiteiten. Met het wegvallen van Podium Bloos mist Zuid-West Nederland een plek waar kunst en cultuur worden verbonden aan het maatschappelijke debat.

De situatie is schrijnend, temeer omdat de stad Breda sinds 2009 structureel heeft geïnvesteerd in Podium Bloos. In 2017 werd Podium Bloos ook door de provincie erkend in de vorm van substantiële ondersteuning voor de periode 2017-2020. Als stad en provincie niet opnieuw investeren in de komende periode 2021-2024, dreigt Podium Bloos na ruim 10 jaren bouwen te verdwijnen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, zeker niet met het positieve advies dat er ligt.

Uit de advisering van Provincie Brabant en Stad Breda:

“De commissie is positief over de artistieke visie van Podium Bloos. Er ligt een goed onderbouwde, dramaturgische visie ten grondslag aan het podium en de geselecteerde talenten…. De makers die verbonden zijn aan het podium, hebben een goede naam.”

“De commissie beschouwt Podium Bloos vooral voor West-Brabant als een belangrijke organisatie, die kleur geeft aan dit deel van Brabant. De instelling werkt met veel en goede partners samen en is stevig ingebed. De commissie is positief over de sterke verbinding met Vlaanderen, maar ziet ook de link met de Randstad.”

Podium Bloos is inmiddels diep geworteld in stad en provincie en heeft een stevig netwerk opgebouwd, niet alleen in de regio maar ook in de Randstad en Vlaanderen. Na jaren van investeren is Podium Bloos uitgegroeid tot een belangrijke schakel in het culturele ecosysteem van de stad en de regio Zuid-West Nederland. Wij, ondertekenaars, vinden dat Podium Bloos niet mag omvallen en opnieuw gesteund moet worden voor de periode 2021-2024. Juist nu!

Hopelijk kunt u daaraan bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Huis der Kunsten Breda, Podium Bloos


“Podium Bloos is an essential place for the performance art field in the Netherlands. The Breda audience is one of the most highly engaged audiences I have come across, with opinions and ideas that are refined and highly articulate, about everything from small scale, one-off performance experiments, to youth theatre work, to full scale international dance performances. This active engagement through every step of the process allows audience and maker to invest in each other, and offers a place for makers to develop a deeper understanding of how their work is connecting. The effectiveness of this way of building connections in Breda is highly driven by Podium Bloos, both by the philosophies with which they engage with audience and maker, and through the performance opportunities they have built.”Heather Ware, danser en choreograaf


Deze brief wordt ondertekend door:

Makers:
Jorg van den Kieboom & Hidde Brouwers (het zuid land), Dyane Donck (Company Dyane Donck), Hanna van Mourik Broekman (Tg Nomen), Rogier Telderman, Vera Hofman (Dock Zuid), Heather Ware, Jasper Dzuki Jelen & Mojra Vogelnik Skerlj (The100Hands), Simon Bus, Anoek Oostermeijer, Mees Walter, Anna Verkouteren Jansen, Ali Clarke & Sophia Herzog (KNOT Kollektiv), Mees Borgman, Florian Myjer, Judith Clijsters, Anthony van Gog, Erik van de Wijdeven, Bavo De Smedt, Hannah Rogerson, Pieter Visser (TeaTime Company), Nele Vandeneede, Kim-Jomi Fischer & Marta Alstadsæter, Cora Burggraaf, Dieuwke van Turenhout, Hendrik Kegels, Michiel Deprez, Rohiet Tjon Poen Gie, Nick Livramento Silva, Jip Vuik, Annebel Overbeeke, Dalorim Wartes, Steven Ivo, Merel Pauw (DIEHELEDING), Jija Sohn, Klemens Patijn (Tg Goed Gezelschap), Sam Scheuermann, Eva van Pelt, Fikry El Azzouzi, Bart Smout, Letizia Rompelberg

Partners:
Chassé Theater – Ruud van Meijel, Fabian Pikula; De Stilte – Jack Timmermans, Jan Baanstra; Nieuwe Veste – Gertjan Endedijk; Schippers&VanGucht – Dorine Cremers; Stedelijk Museum Breda – Dingeman Kuilman; BredaPhoto – Reinout van den Bergh, Theo Andriessen; Mezz – Frank van Iersel, Club Solo – Anthonie Peeters; Graphic Matters – Dennis Elbers;  LeineRoebana – Andrea Leine & Harijono Roebana, Dansnest – Nana van Moergestel, Neel Brans; Nieuwe Vorst – Anneke van der Linden; Playgrounds – Leon van Rooij, Paulien Mandos; Het Zuidelijk Toneel – Piet Menu; Festival Boulevard – Viktorien van Hulst; Festival Cement – Leonie Clement, Janneke Defesche; Festival Circolo – Marc Eysink Smeets; DansBrabant – Wim van Stam, Lisa Reinheimer; Corpo Máquina  – Heleen Volman; Stichting Dock Zuid; LARF! – Inge Goddijn; 155 – Erik Bos; Cultuuradvies Cotton Grass – Bregje Maatman; Beaux Jazz/Sound of Europe – Frank van der Kooij; Theater Artemis – Jetse Batelaan, WArd/waRD – Ann van den Broek, Arjan van Meeuwen; Annette Embrechts; Frame Amsterdam – Freek van Duijn; PLAN – Andrea van Wingerden; Theater Na de Dam – Hanna Timmers; Tilt – Annemie Jans, Bijke Aarts, Anneroos Goossen, Femme van den Berg, Fran van den Bogaert; Kunst & Cultuuradvies – Geert Overdam; Panama Pictures – Mieke Lamar; Klaarlicht – Marc Joosen; STIP theaterproducties – Peter van der Hoop; Amateur Toneel Overleg Breda – René Verdiesen; Witte Rook – Esther van Rosmalen; Collabros – Angelo Martinus, Uitgeverij De Geus – Eric Visser (voormalig directeur); Bureau Pees – Peter Dictus; Parktheater Eindhoven – Iselle Claassens;  Theater De Kring – Simone Kort; Podium Mozaïek – Inge Koks; Maas theater en dans – Bernadette Stokvis; FotoLoet – Loet Koreman; Kokconsult – Jos Kok

Opleidingen:
AKV|St.Joost – Rene Bosma, Suzanne Corthals, Anne Marije van den Bersselaar; Fontys Hogeschool voor de Kunsten – Herma Tuunter; Toneelacademie Maastricht – Jacqueline van Dongen; Avans Hogeschool | Expertisecentrum Sustainable Business – Godelieve Spaas