Visie & missie

Podiumkunst bestaat bij de gratie van de toeschouwer (al was het er maar één), van iemand die maakt, en van een plek waar toeschouwer en maker elkaar treffen: publiek, maker, podium.

Stimulering talentontwikkeling
De opdracht van de gesubsidieerde podiumkunsten is om kwalitatief gevarieerde, vernieuwende, verdiepende en risicovolle producties te ontwikkelen en te presenteren. Vanzelfsprekend geldt dat zowel voor amateurs als professionals. Talenten en ambities verdienen daarbij artistieke, facilitaire en financiële ondersteuning. Want kwaliteit ontstaat niet van de een op de andere dag. Met het wegvallen van de landelijke structuur voor talentontwikkeling is de jongste of nieuwste generatie makers aangewezen op provinciale en stedelijke ondersteuning. Talentontwikkeling is gebaat bij continuïteit en de mogelijkheid van onderzoek in een werkplaatssituatie. Podium Bloos wil die lange-termijn-voorwaarden bieden om talenten lanceren. Het traject start bij kinderen en verloopt via pubers en jongeren naar volwassenen. Podium Bloos rijgt een artistieke ketting van Ctrl-f, 13+groep, festival 39Graden, amateurs en jonge makers. We beginnen vroeg, immers participatie en kennismaking met kunst op jonge leeftijd is de basis voor interessante podiumproducties in de toekomst.

Stimulering diversiteit in publieksstromen
Alles wat zowel door amateurs als professionele makers vanuit die doelstelling gemaakt wordt, moet voor het publiek te zien zijn. Podium Bloos vindt dat maken, presenteren en kijken dicht bij elkaar moeten liggen. Een podium/werkplaats dat de hele dag in gebruik is, is levendig, inspirerend en het genereert meer publiek.

Stimulering van nieuwe contexten
De afgelopen jaren heeft zich een merkbare verschuiving in het culturele landschap voltrokken. Het publiek zoekt meer en meer plaatsen waar voorstellingen:

  • onderdeel zijn van een groter geheel (bijvoorbeeld festivals)
  • buiten de theaterzaal te zien zijn (bijvoorbeeld locatietheater)
  • ingekaderd zijn (bv met interviews en inleidingen)
  • tot stand zijn gekomen met het publiek (bv community art projecten)

Daarmee is het aloude idee van voorstelling opgerekt. Makers op hun beurt beginnen steeds meer voor deze nieuwe contexten te creëren.

Lees hier het vierjarenplan 2017-2020.