fbpx

Visie & missie

Podiumkunsten zijn voor Podium Bloos het middel om tot elkaar te komen, de wereld te begrijpen, elkaar te bevragen en tot nieuwe inzichten te komen. Draagvlak voor kunst ontstaat dankzij artistieke overtuiging, maatschappelijke inbedding en zichtbaarheid. De speelplek en de binding met het publiek zijn daarbij cruciaal.

Kunst gedijt bij goede faciliteiten voor artistieke ontwikkeling en presentatie, bij een diverse en inclusieve publiekswerking en inspirerende partners. Podium Bloos biedt makers en jong potentieel talent die voorwaarden en bouwt aan een omgeving waar zij zich kunnen ontwikkelen.

Als dynamische productie- en presentatieplek in Zuidwest Nederland draagt Podium Bloos bij aan een lokale, regionale zowel als landelijke artistieke werking. Daarbij zetten we vooral in op verbinding met het maatschappelijke domein en cross-overs tussen disciplines. Binnen onze werkwijze hebben we oog voor de ketenwerking en peer-to-peer principes